Malý princ a baobaby. Co tím Exupéry vlastně myslel?

Malý princ a baobaby. Co tím Exupéry vlastně myslel?

Obvyklý výklad příběhu o baobabu z knihy Malý princ od Antoina de Saint-Exupéryho je, že strom představuje růst a hledání řešení problémů, které život přináší. V příběhu baobab představuje problémy nebo škodlivé vlivy, které, pokud nejsou kontrolovány, mohou narůst do obrovských rozměrů a nakonec se stanou nezvladatelnými.

Planeta prince v pohádce Malý princ je neustále ohrožována baobaby, které z malých semínek vyrostou v obrovské stromy. Pokud nejsou tyto stromy včas odstraněny, mají potenciál vyhladit celý svět. Dokud jsou tedy baobaby ještě maličké, musí je princ každý den všechny pečlivě vybírat. Toto poselství zdůrazňuje nutnost řešit problémy včas, když jsou ještě kontrolovatelné a drobné, na rozdíl od čekání, až přerostou v nepřekonatelné překážky.

Baobaby mohou také znamenat nepříznivé názory, rutinu nebo vlivy v našem životě. Princ nám svým neochvějným smyslem pro detail a péčí o životní prostředí ukazuje, proč je zásadní rozpoznat možné problémy a přijmout opatření dříve, než se vymknou kontrole.

Příběh zdůrazňuje hodnotu prevence a proaktivního života a přináší cenné ponaučení o nutnosti řešit drobné problémy a překážky dříve, než přerostou do příliš velkých rozměrů, než aby se daly napravit. Vyprávění lze číst jako výzvu k individuální odpovědnosti, introspekci a významu udržování našeho sociálního a osobního prostředí.